Unyk, kin hiel wat en fol passy

Folkert-Hans is in muzikant mei hert en siel. Mei sang, trompet en saksofoan soarget hy dat elk gelegenheid unyk en ûnferjitlik wurdt

Alles oer Folkert-Hans

CoronaProof Muzyk Fyts.

Folkert-Hans is multyfunsjoneel ynsetber en no ek te boeken my syn “CoronaProof Muzyk Fyts”.

Fan in heal oere tot trije oere. Foarstelling foarhûs as eftertún of troch in winkelsintrum. Fan in terrasfoarstelling nei in oar terrasfoarstelling. Dizze fyts is folslein mobyl ynsetber. Mei de bêste apparatuer en in goed en moai stik lûd. Yn oerlis is folle mooglik. Belje of mail foar mear ynformaasje.

Folkert-Hans

Alles oer Folkert-Hans

Berne yn in muzikaal nêst, opgroeid mei muzyk fan Phil Collins en tige jong útein set mei it spyljen fan trompet. Folkert-Hans nimt de passy foar muzyk syn hiele libben mei him mei.

As solo artyst hat hy, mei syn eigen repertoire, optredens yn it hiele lân. Syn kwaliteiten hat hy ûntwikkele by Crecendo, Mealox, Lays en TheTailgators. Tsjintwurdich hat hy ek optredens mei Rintje Kas Orkest.

Mei sang, trompet en saksofoan set hy elke tinte op syn kop, makket hy elke gelegenheid unyk en soarget hy foar de juste sfear.Yn 2014hat Folkert-Hanssyn twadde single ,,Cha Cha Cha” útbrocht, in fleurige meisjonger dy dat selde jier al heech yn’e Fryske Top 100 stie.

Yn 2017 hie Folkert-Hans mei syn eigen skreaune uptempo nûmer ,,Simmerjûn” in simmer hit yn Fryslân.

Yn alle silen mak!

It repertoire wurdt oanpast sa as jo it wolle, wêrtroch it de goeie sfear en ambiance kriget en fertsjinnet. Fan ynteger en lyts oant grut en út’e skroeven.

Boek hjoed noch!
Oankommende optredens
Besletten optredens stean net fermeld
1 januari
Bakkeveen
18:30 uur
Café de Brink
25 februari
Wommels
17:00 uur
10 jier Letter. Een musikaal earbetoan oan de Wiko's.
It Dielshûs
Meer informatie
6 april
Oenkerk
100 jarig jubileumconcert met het jeugdorkest van de Bazuin
13 april
Winsum
20:00 uur
125 jaar jubileumconcert Oranje Spannum
28 april
Papendrecht
11:00
Koningsdag centrum met de muziekfiets
26 mei
Bakkeveen
Dorpsfeest Bakkeveen
Foto en Fideo