Unyk, kin hiel wat en fol passy

Folkert-Hans is in muzikant mei hert en siel. Mei sang, trompet en saksofoan soarget hy dat elk gelegenheid unyk en ûnferjitlik wurdt

Alles oer Folkert-Hans

CoronaProof Muzyk Fyts.

Folkert-Hans is multyfunsjoneel ynsetber en no ek te boeken my syn “CoronaProof Muzyk Fyts”.

Fan in heal oere tot trije oere. Foarstelling foarhûs as eftertún of troch in winkelsintrum. Fan in terrasfoarstelling nei in oar terrasfoarstelling. Dizze fyts is folslein mobyl ynsetber. Mei de bêste apparatuer en in goed en moai stik lûd. Yn oerlis is folle mooglik. Belje of mail foar mear ynformaasje.

Folkert-Hans

Alles oer Folkert-Hans

Berne yn in muzikaal nêst, opgroeid mei muzyk fan Phil Collins en tige jong útein set mei it spyljen fan trompet. Folkert-Hans nimt de passy foar muzyk syn hiele libben mei him mei.

As solo artyst hat hy, mei syn eigen repertoire, optredens yn it hiele lân. Syn kwaliteiten hat hy ûntwikkele by Crecendo, Mealox, Lays en TheTailgators. Tsjintwurdich hat hy ek optredens mei Rintje Kas Orkest.

Mei sang, trompet en saksofoan set hy elke tinte op syn kop, makket hy elke gelegenheid unyk en soarget hy foar de juste sfear.Yn 2014hat Folkert-Hanssyn twadde single ,,Cha Cha Cha” útbrocht, in fleurige meisjonger dy dat selde jier al heech yn’e Fryske Top 100 stie.

Yn 2017 hie Folkert-Hans mei syn eigen skreaune uptempo nûmer ,,Simmerjûn” in simmer hit yn Fryslân.

Yn alle silen mak!

It repertoire wurdt oanpast sa as jo it wolle, wêrtroch it de goeie sfear en ambiance kriget en fertsjinnet. Fan ynteger en lyts oant grut en út’e skroeven.

Boek hjoed noch!
Oankommende optredens
Besletten optredens stean net fermeld
23 september
Heerenveen
11:00 tot 15:00 uur
Voor 50 jaar Woninginrichting van der Meer met de muziekfiets door het centrum
23 september
Oosthem
20:00 uur
Jubileumconcert 100 jaar fanfare Hâld Moed
20:00 uur Himsterhûs Oosthem
Meer informatie
24 september
Hondsrug
12:00 uur
EK wegwielrennen Drente.
Optreden met de muziekfiets
27 september
Roden
18:00
Terrasoptreden Onder de Linden
Meer informatie
30 september
Minnertsga
16:00 uur
Oogstfeest start met braderie daarna in het MFC i.c.m de band Hjirris
1 oktober
Joure
13:00
Met de muziekfiets door Joure Koopzondag met Jouster Merke Show
10 okt
't Zand
21:00 uur
Kermis cafe de Jonge prins
Meer informatie
28 oktober
Hieslum
17:00
Oktoberfest Idserdaweg 4 Hieslum.
Samen met All tha Fokk, DJ Martijn en Sipe de Boer.
Tickets klik op de link:
Meer informatie
29 oktober
Sint Annaparochie
15:00 uur
Jubileumconcert 20 jaar Waadhoekekoor de Bútsoekers.
Locatie: Ons huis
26 November
Wommels
17:00 uur
10 jier Letter. Een musikaal earbetoan oan de Wiko's.
It Dielshûs
Foto en Fideo